kestävä kehitys

Säästev areng kui strateegiline prioriteet

Vastutustundlikkus ja jätkusuutlik ettevõtlus tõsteti hiljuti esile kui ühed Vieseri peamised strateegilised prioriteedid. Säästlik areng ei ole meie jaoks uus nähtus. See on olnud üks ettevõtte nurgakividest alates 1973. aastal astutud esimestest sammudest.

„Vieser sündis 1973. aastal, et lahendada konkreetne probleem ehitatud keskkonnas: malmist põrandatrapid roostetasid kergesti, nende lekked põhjustasid veekahjustusi ja lühendasid hoone kasutusiga. Vieseri põrandatrapid tõid olukorrale lahenduse. Need aitavad vältida veekahjustusi ja pikendavad seeläbi hoonete kasutusiga,“ kinnitab Vieseri tegevjuht Annika Jyllilä-Vertigans.

Juhtkond tõmbab suunajooned

Suunised selle kohta, kui palju rõhku pannakse vastutustundele ja kui palju tulemustele, tuleb juhtkonnalt. Skaala on sel juhul lai ja suhtlemine sihttasandil muutub oluliseks nii siseselt kui ka väliselt. Nii üldsuunised kui ka teabevahetus peavad olema selged, et neid saaks rakendada praktilistes tegevustes. Näiteks materjalide valikul peavad töötajad teadma, kas nad tohivad valida vastutustundlikuma variandi, isegi kui see on veidi kallim.

Esa Mouhu, jätkusuutlikkuse, arengu ja kvaliteedi juhataja, nimetati Vieseri jätkusuutliku äritegevuse juhiks. Juhtkond teeb tihedat koostööd, et projekti edasi viia. Koos Esa Mouhuga osalesid portfellide ja strateegiliste materjalihangete direktor Janina Ollberg ja tegevdirektor Annika Jyllilä-Vertigans varasügisel Aalto EE ja UC Berkeley Executive Educationi ühiselt korraldatud strateegilise jätkusuutlikkuse programmis „Strategic Sustainability for Business“. Eesmärgiks oli saada uusi vaatenurki, kuidas edendada jätkusuutlikku ettevõtlust Vieseris.

„Tuleb kindlasti teha tööd, kuid meil on juba tugev vundament, millele ehitada. Oleme õigel teel ja siit on hea jätkata,“ kinnitab Esa Mouhu.

Nüüd on aeg vastutuse võtmiseks

Jyllilä-Vertigans, Mouhu ja Ollberg rõhutavad, et ükski ettevõte ei saa endale lubada oma äritegevuses vastutuse eiramist.
„Kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, inimõiguste rikkumine – need on küsimused, mis puudutavad meid kõiki. Lisaks on vastutustundlik äritegevus ka hea äritegevus. Investorid näevad vastutuse puudumist kui finantsriski, millel on oma hind,“ ütleb Annika Jyllilä-Vertigans.

Lugege Vieseri säästliku äritegevuse manifesti siit ja lisateavet strateegia ja eesmärkide kohta Aalto Ülikooli lehelt.