Püsiv pärand – jätkusuutlik tulevik

Vastutustundlik ettevõtlus, mis põhineb säästva arengu väärtustel, on olnud Vieseri üks nurgakividest alates esimestest sammudest 1973. aastal. Nüüd on säästev areng tõstetud Vieseri strateegia üheks nurgakiviks ja oleme sellele pühendunud tugevamini kui kunagi varem.

Kompromissitult ja pikaks ajaks

„Vieser sündis 1973. aastal, et lahendada konkreetne probleem ehitatud keskkonnas: malmist põrandatrapid roostetasid kergesti ja nende lekked põhjustasid veekahjustusi. See tõi kaasa suure ja enneaegse remondi- või rekonstrueerimisvajaduse. Vieseri põrandatrapid tõid olukorrale lahenduse. Need aitavad vältida veekahjustusi ja pikendavad seeläbi hoonete kasutusiga,“ kinnitab Vieseri tegevjuht Annika Jyllilä-Vertigans.

Vieseris vastutab jätkusuutliku ettevõtluse arendamise eest toote- ja disainidirektorJanina Ollberg. „Soovide seis on selge: vastutus on meie jaoks kesksel kohal ja tahame seda veelgi arendada. Tööd on palju teha, kuid selle teadmisega on hea edasi minna,“ ütleb Janina Ollberg.

Vastutustunne hõlmab kogu tegevust

Kestev areng tähendab meie jaoks konkreetseid tegusid. See tähendab pühendumist pikaajalistele eesmärkidele ja selgetele tegevusmudelitele kogu äris. Oleme teinud vastutuse võtmise ja tulemuste saavutamise võrdseteks eesmärkideks ning meil on kindel plaan selle rakendamiseks tootearendusprotsessis ja tarnijate koostöös. Kodumaine baas annab meile ainulaadse eelise, sest häälestame oma tegevuse üha säästlikumale alusele.
„Meie jaoks on meie väärtusahela heaolu kõige tähtsam ning eelkõige hoolitseme oma meeskonna vaimse ja füüsilise heaolu eest. Meie jaoks on oluline näiteks ka saada aru meie enda tegevuse täpsest süsinikujalajäljest – ja seda jalajälge kõigi võimalike vahenditega vähendada,“ ütleb Annika Jyllilä-Vertigans.

Vieseri jätkusuutliku arengu programm

Tugev alus

  • Meie ettevõtte tegevusel on kvaliteedi- ja keskkonnasertifikaat (ISO 9001/14001).
  • Tüübikinnitused ja tootesertifikaadid, mis tagavad meie toodete ohutuse, pikaealisuse ja funktsionaalsuse niisketes ruumides.
  • Varuosade saadavuse tagamine pikas perspektiivis – vesilukud ja kaaned ühilduvad ka rohkem kui 20 aasta pärast.
  • Tooted vastavad REACH-määrusele ja me ei kasuta toodetes ega tootmisprotsessis kahjulikke kemikaale.
  • Säästvat arengut võetakse toodete ja innovatsiooni kujundamisel, materjalides, heitkogustes ja ringlussevõtul sihipäraselt arvesse.
  • Soomepäraine tootmine ja alltöövõtt võimaldavad lühemaid logistikaahelaid ning vastutustundlikku ja läbipaistvat äritegevust.

Jätkusuutlikum tulevik

  • Meie säästva arengu tegevusprogrammi arendatakse pidevalt: esiteks täpsustame oma tegevuse prioriteedid ja neile määratud konkreetsed meetmed, koostame keskkonnaaruanded ja teavitame oma toodete süsiniku jalajäljest.
  • Pärast seda oleme valmis kehtestama oma pikaajalise heitkoguste vähendamise eesmärgi ja pühenduma selle täitmisele.
  • Vieseri puhul on säästval arengul sama oluline roll kui kasumil; nende tegurite kaal on otsuste tegemisel 50%/50%.
  • Meie enda säästva arengu eesmärkide programm on seotud ÜRO säästva arengu eesmärkidega, millest meie jaoks olulisemad projektid on seotud inimväärse töö ja majanduskasvu toetamisega (nr 8) ning vastutustundliku tarbimisega (nr 12).

Vastutustundlikum ehitus koos valdkonna ettevõtetega

Jätkusuutliku arengu programmi raames osaleb Vieser aktiivselt ühingu Green Building Council Finland tegevuses. Ühingu missiooniks on edendada süsinikuneutraalsete, ringlusmajanduse ja säästva elustiiliga kooskõlas olevate lahenduste saamist kõigi kinnisvara- ja ehitusvaldkonna tegevuste loomulikuks osaks.

„Green Building Council on meile hea platvorm, et ühendada jõud ja anda oma panus sellesse ühisesse missiooni,“ ütleb Vieseri tegevjuht Annika Jyllilä-Vertigans.

Lisateavet Green Building Council Finlandia eesmärkide ja tegevuse kohta leiate siit.

Võta meiega ühendust Võta meiega ühendust