Süsteemigarantii

Vieseri trapitoodetel on
10-aastane süsteemigarantii

Igapäevane kasutamine esitab põrandatrapi süsteemile ranged nõuded. Seetõttu ongi Vieseri põrandatrapitoodete valmistamisel kasutatud ainult esmaklassilisi materjale ja osi. Toodete funktsionaalsus ja veepidavus on kontrollitud täpsete ja nõudlike tüübikinnituskatsetega vastavalt standardile.

Meie usaldusväärne tootmisprotsess, täpne kvaliteedikontroll ja pidev tootearendus tagavad, et meie tooted ja lahendused on oma tegevuskeskkonnas sama usaldusväärsed ja jätkusuutlikud, nagu see on olnud juba 50 aastat. Seetõttu annab Vieser oma põrandatrapitoodetele kümneaastase süsteemigarantii.

Süsteemigarantii lühidalt

10-aastane süsteemigarantii hõlmab Vieseri põrandatrapitoodete materjali-, konstruktsiooni- ja tootmisdefekte. Vieseri põrandatrapisüsteem sisaldab trappe, trappidega seotud tarvikuid ja kaasi.

Süsteemigarantii kehtib, kui nii põrandatrapisüsteem kui ka põrandatrapi kaas on samast Vieseri tooteseeriast. Lisaks tuleb tüübikatsete teel veenduda, et Vieseri põrandatrapp ja hüdroisolatsioon sobivad omavahel kokku.
Süsteemigarantii ei hõlma paigaldamisest, ebaõigest ladustamisest, hooldusprotseduuride eiramisest või kasutamisest tingitud vigu. Garantii ei hõlma ka toodete tavapärast kulumist ega kaudseid kulusid.

Süsteemigarantii ei mõjuta tarbijakaitseseaduse tingimusi.

Võta meiega ühendust Võta meiega ühendust