Miks põrandatrapp haiseb?

Ebameeldiv lõhn võib olla tingitud mitmest põhjusest.
Kontrollige eelkõige alljärgnevaid asju:

  1. Kas põrandatrapi vesilukk on korralikult oma kohal?
  2. Kas põrandatrapi vesiluku rõngastihend on terve/korras?
  3. Kas lõhn on pidev või tekib see vaid pärast kasutamist?
  4. Kas lõhn seostub just põrandatrapiga? Kui kraanikausi äravool juhitakse põrandatrappi, kas on võimalik, et põrandatrapi lõhn tuleneb kraanikausi vesilukust? Kui on olukord, kus kasutatakse kaht vesilukku: kraanikausi vesilukk ja trapi vesilukk. On võimalik, et pudelvesiluku torusse võis jääda mustust, mis tekitab lõhna. Vee laskmisel lõhn kaob.)
  5. Kas põrandatrapi veeruumis on vesi? Kui veeruumist voolab vesi ära, on väga tõenäoline, et tuulutuskanalisatsioon on umbes. (Kanalisatsiooniga seadmete kasutamisel tekib alarõhk ja kui tuulutuskanalisatsioon on ummistunud, võetakse asendusõhku sealt, kust seda on kõige lihtsam kätte saada ehk sageli põrandatrapist).
  6. Kas põrandatrappi juhitakse muid kanalisatsioonipunkte? Kas kanalisatsioonitorud on pildil näidatud ja kas need on sirged ja pole painutatud? (Läbipaindunud kanalisatsioonitoru kogub mustust ja hakkab aja jooksul läbi kuiva kaevu või põrandatrapi haisema).
  7. Milliseid pesuaineid objektil kasutatakse?
  8. Milline on ventilatsioon? Milline on ruumi alarõhk?