Miks hüppavad põrandatrapi vesilukud põrandatrapist välja?

Kas vesilukk on paigaldatud põrandatrappi õigesti?
Kas põrandatrapi vesiluku rõngastihend on vesilukus õigesti oma kohal?
Kas kanalisatsioonivõrgus on mingil põhjusel ülerõhk, mistõttu vesilukud ei püsi oma kohal?
Reoveesüsteemis olevate ülerõhkude (0–400 Pa) 0–0,4 kPa juures peab põrandatrapp olema vastavalt olulistele tehnilistele nõuetele õhutihe –> Vieseri põrandatrappe on katsetatud tüübikinnituskatsetega.