Kuidas remonditakse põrandatrapi hüdroisolatsiooni?

RIL107-2022 Hoonete hüdro- ja niiskusisolatsiooni juhendis on alljärgnevad juhised: Alla 10 aasta vanust, vedelana pealekantud niiskete ruumide hüdroisolatsiooni saab uuendada osalise remondi käigus, näiteks seoses üksikute plaatide parandamisega või siis, kui remonditakse põrandatrapi ja hüdroisolatsiooni ühenduskohta. Eeldatakse, et mujal paiknev hüdroisolatsioon vastab kehtivatele nõuetele. Remondi käigus tuleb erilist tähelepanu pöörata uue ja vana hüdroisolatsiooni ühendamisele. Uut hüdroisolatsiooni pikendatakse vähemalt 30 mm üle vana hüdroisolatsiooni. Sellega seoses lihvitakse vana hüdroisolatsiooni pind nii, et allpool paiknev kinnitusmört muutuks nähtavaks. Täpsemad remondijuhendid plaatkatte ja alloleva hüdroisolatsiooni parandamise kohta saate hüdroisolatsiooni tootjalt.