Kuhu põrandatrapp paigutatakse? Milline on niiske ruumi sobiv põrandakalle?

RIL107-2022 Hoonete hüdro- ja niiskusisolatsiooni juhendis on alljärgnevad juhised: Põrandatrapp paigutatakse reeglina niiske ruumi kõige suurema veekoormusega piirkonda. Trapp on soovitatav paigutada nii, et kaevukaas oleks igast küljest vähemalt 500 mm kaugusel valmis seinapinnast. Soovitatavast suurusest võib kõrvale kalduda, nt kui massiivsed seinad eraldavad dušisüvendi; sel juhul on seintega piiratud põrandapind nii väike, et normatiivseid mõõtmeid ei ole võimalik täita. Lisaks tuleb normväärtustest kõrvale kalduda seina kõrvale paigaldatavate seinaäärsete põrandatrappide kasutamisel.
Niiskes ruumis märgitakse üles nõutavad põrandakalded:
Põrandakalle peab olema vähemalt 1:100; põrandatrapi kõrval (u 0,5 m kaugusel) on soovitatav kalle 1:50 (ehk põranda kõrgus muutub ühe meetri jooksul kaks sentimeetrit). Veevarustusseadmed ja põrandatrapid paigutatakse nii, et vesi ei voolaks niiske ruumi põrandalt teistesse ruumidesse.