Kas põrandatrapi ja hüdroisolatsiooni erinevad osad tuleb tüübikatse abil kokkusobivaks tunnistada?

RIL107-2022 Hoonete hüdro- ja niiskusisolatsiooni juhendis on alljärgnevad juhised:
„Põrandatrapi ja hüdroisolatsiooni erinevad osad tuleb tüübikatse abil kokkusobivaks tunnistada. On soovitatav kasutada selliseid trapitüüpe, mille tihendiosad tarnitakse valmiskujul.“